Přípravné práce pro stavby

Zajišťujeme přípravné práce pro stavby v soukromém i veřejném sektoru. Provádíme teréní úpravy, zemní a svahovací práce, demolice budov a staveb, výkopy a odvodňování základů na dům, výkopy jímek, výkopové práce pro inženýrské sítě apod.

 

Parkovací a odstavné plochy

Zajišťujeme výstavbu parkovacích ploch, přilehlé infrastruktury, pokládku venkovní kamenné dlažby, výstavbu nové nebo rekonstrukci staré komunikace pro soukromou i firemní klientelu. Díky naší dlouholeté zkušenosti Vám nabízíme profesionálně odvedené stavební práce.

 

Zakládání staveb

Jen správné založení stavby (základové desky) zaručí dlouhou životnost celé stavby. Proto Vám nabízíme kompletní realizace založení staveb - základové desky pro zděné i montované domy včetně dřevostaveb. Dále provádíme všechny související činnosti - přípojky inženýrských sítí a hydroizolace spodních staveb.

 

Sypké stavební materiály. Nakládání s odpady

Potřebujete se zbavit odpadu, který vám vznikl při stavbě? Máte přebytečnou zeminu? Nebo naopak sháníte materiály vhodné pro potřeby stavebnictví? Obraťte se na nás.

 

Autodoprava

Specializujeme se na prodej a dovoz štěrků, písků a jiných sypkých hmot. Disponujeme také podvalníkem na přepravu strojů. Podvalník je vybaven i pro nadrozměrnou přepravu. Díky možnosti rozšíření ložné plochy a nájezdů až na 3,2m se hodí i při přepravě pásových bagrů nebo zemědělských strojů.

Nebezpečný stavební odpad

Jsme certifikovaní pro nakládaní se stavebním odpadem obsahujícím nebezpečné látky a azbest (např. Eternit). Materiály s obsahem azbestu je třeba odstranit za dodržení přísných podmínek, aby nedošlo ke kontaminaci životního prostředí.